Skip Navigation Links
Hôm nay ngày 1 tháng 10 năm 2014
Skip Navigation Links
Liên Kết Đào Tạo
Skip Navigation Links
Đào tạo ngắn hạn
Thông báo chiêu sinh
 
 
 
 
 
 Lịch thi các lớp tuần lễ từ 29/9/2014 đến 05/10/2014  25/9/2014
 Danh sách sinh viên các lớp trung cấp, cao đẳng hệ VLVH đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp  25/9/2014
 Quyết định công nhận tốt nghiệp các lớp thuộc Trường ĐH Trà Vinh  23/9/2014
 Lịch thi và lịch thi trả nợ các lớp hệ ĐTTX và hệ VLVH thuộc trường đại học Mở TP. HCM  22/9/2014
 Thông báo dời thời gian tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2014 Trường đại học Mở TP.HCM  19/9/2014
 
Thông Báo
   Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2014 thuộc Trường đại học Cần Thơ  1/10/2014  
   Thời khóa biểu ôn thi đại học hệ VLVH năm 2014 thuộc trường đại học Cần Thơ  26/9/2014  
   Danh sách sinh viên các lớp trung cấp, cao đẳng hệ VLVH đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp  25/9/2014  
   Thông báo dời thời gian tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2014 Trường đại học Mở TP.HCM  19/9/2014  
   Thông báo dời lịch ôn thi đại học hệ VLVH của Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Mở TP. HCM  15/9/2014  
   Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2014  3/9/2014  
   Danh sách sinh viên các lớp trung cấp đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2014  14/8/2014  
   Thông báo hủy mở lớp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 của các lớp cao đẳng hệ chính quy do không đủ số lượng sinh viên đăng ký  12/8/2014  
   Thông báo điều chỉnh lớp học phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh trong học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 của các lớp cao đẳng hệ chính quy  7/8/2014  
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2014 bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH ngành luật  6/8/2014