Skip Navigation Links
Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2014
Skip Navigation Links
Liên Kết Đào Tạo
Skip Navigation Links
Đào tạo ngắn hạn
Thông báo chiêu sinh
 
 
 
 
 
 Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2014 các lớp Cao đẳng K9/11 và Trung cấp chuyên nghiệp K10/12 hệ chính quy  14/4/2014
 Thông báo kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương các lớp cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (K9+10)  11/4/2014
 Lịch thi các lớp tuần lễ từ 14/04/2014 đến 20/04/2014  11/4/2014
 Lịch học các lớp tuần lễ từ 14/04/2014 đến 20/04/2014  11/4/2014
 Lịch thi các lớp thuộc Trường ĐH Trà Vinh (ngày thi: 19/04/2014)  11/4/2014
 
Thông Báo
   Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2014 các lớp Cao đẳng K9/11 và Trung cấp chuyên nghiệp K10/12 hệ chính quy  14/4/2014  
   Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông từ TCCN, CĐ hệ VLVH đợt 1 năm 2014 của trường đại học Lâm Nghiệp (cơ sở 2)  31/3/2014  
   Lịch ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014  10/3/2014  
   Thông báo tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2014 cho các lớp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy  20/2/2014  
   Quyết định buộc thôi học đối với HSSV không đủ điều kiện học tiếp trong học kỳ 2, năm học 2013 - 2014  19/2/2014  
   Thông báo dời thời gian học bổ sung kiến thức cao học thuộc Trường đại học Tài chính Marketing  14/2/2014  
   Thông báo nghỉ tết của các trường liên kết đào tạo tại Trường CĐCĐ Kiên Giang  16/1/2014  
   Thông báo tập trung nhập học lớp CN. Luật khóa 2013, Trường Đại học Cần Thơ.  2/1/2014  
   Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 cho các lớp cao đẳng hệ chính quy  9/12/2013  
   Thông báo hướng dẫn sinh viên các lớp cao đẳng hệ chính quy K11/13 đăng ký học phần theo hệ thống tín chỉ  18/11/2013