Skip Navigation Links
Hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2014
Skip Navigation Links
Liên Kết Đào Tạo
Skip Navigation Links
Đào tạo ngắn hạn
Thông báo chiêu sinh
 
 
 
 
 
 Thông báo nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2014 (các lớp thuộc Trường ĐH Mở TP. HCM)  10/7/2014
 Lịch học các lớp tuần lễ từ 14/7/2014 đến 20/7/2014  10/7/2014
 Danh sách sinh viên các lớp thuộc Trường đại học Trà Vinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 8 năm 2014)  9/7/2014
 Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2014 các lớp cao đẳng, TCCN khóa cũ và lớp lớp TC. Luật K9RG/12 - hệ VLVH  8/7/2014
 Kết quả thi học kỳ hè, năm học 2013 - 2014 các lớp cao đẳng hệ chính quy  8/7/2014
 
Thông Báo
   Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 cho các lớp cao đẳng chính quy  11/7/2014  
   Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2014 các lớp cao đẳng, TCCN khóa cũ và lớp lớp TC. Luật K9RG/12 - hệ VLVH  8/7/2014  
   Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho lớp trung cấp hệ VLVH ngành Thống kê kế toán khóa 3 thuộc lớp trung cấp thống kê  25/6/2014  
   Thông báo tổ chức Lễ khai giảng và nhập học lớp quản lý đất đai hệ VLVH năm 2014 trường đại học Lâm Nghiệp  10/6/2014  
   Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh tháng 4 năm 2014 của trường đại học Lâm Nghiệp  3/6/2014  
   Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 3 (HK hè) năm học 2013 - 2014 cho các lớp cao đẳng chính quy  21/5/2014  
   Thông báo lịch ôn và thi tốt nghiệp năm 2014 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp K10/12 - Hệ chính qui  16/5/2014  
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2014 các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy  7/5/2014  
   Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2014 các lớp Cao đẳng K9/11 và Trung cấp chuyên nghiệp K10/12 hệ chính quy  5/5/2014  
   Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông từ TCCN, CĐ hệ VLVH đợt 1 năm 2014 của trường đại học Lâm Nghiệp (cơ sở 2)  31/3/2014