Skip Navigation Links
Hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2014
Skip Navigation Links
Liên Kết Đào Tạo
Skip Navigation Links
Đào tạo ngắn hạn
Thông báo chiêu sinh
 
 
 
 
 
 Kế hoạch khai giảng lớp liên thông đại học Điều dưỡng khóa 2014 và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông khóa 2011, 2012 thuộc trường đại học Trà Vinh  14/10/2014
 Thông báo không mở lớp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014  14/10/2014
 Thông báo xét tuyển bổ sung cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014  14/10/2014
 Thông báo làm thủ tục nhập học các lớp liên thông ngành điều dưỡng năm 2014  13/10/2014
 Lịch thi các lớp tuần lễ từ 13/10/2014 đến 19/10/2014  10/10/2014
 
Thông Báo
   Thông báo không mở lớp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014  14/10/2014  
   Thông báo làm thủ tục nhập học các lớp liên thông ngành điều dưỡng năm 2014  13/10/2014  
   Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2014 thuộc Trường đại học Cần Thơ  1/10/2014  
   Thời khóa biểu ôn thi đại học hệ VLVH năm 2014 thuộc trường đại học Cần Thơ  26/9/2014  
   Danh sách sinh viên các lớp trung cấp, cao đẳng hệ VLVH đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp  25/9/2014  
   Thông báo dời thời gian tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2014 Trường đại học Mở TP.HCM  19/9/2014  
   Thông báo dời lịch ôn thi đại học hệ VLVH của Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Mở TP. HCM  15/9/2014  
   Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung cao đẳng hệ chính quy năm 2014  3/9/2014  
   Danh sách sinh viên các lớp trung cấp đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2014  14/8/2014  
   Thông báo hủy mở lớp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 của các lớp cao đẳng hệ chính quy do không đủ số lượng sinh viên đăng ký  12/8/2014