Skip Navigation Links
THÔNG TIN KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017 các lớp trung cấp hệ chính quy và lần 1 lớp trung cấp Luật K11VT/14  (3/10/2017)
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 năm 2017 các lớp trung cấp hệ chính quy  (29/8/2017)
 
Kết quả thi học kỳ Hè, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng  (27/7/2017)
 
Kết quả thi học kỳ Hè, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp  (10/7/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng  (12/4/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp  (12/4/2017)
 
Kết quả thi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng  (7/12/2016)
 
Kết quả thi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp  (7/12/2016)
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 năm 2016 các lớp trung cấp hệ VLVH  (16/11/2016)
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016 các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy  (18/10/2016)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật cấp thoất nước tại Kiên Giang (28/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thi tốt nghiệp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa hệ VLVH khóa 2013 - 2016 (23/11/2016)
-----------------------------------------------------
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ mở tại Trường CĐCĐ Kiên Giang (20/10/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015