Skip Navigation Links
THÔNG TIN LỊCH HỌC TUẦN
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 23/10/2017 đến 29/10/2017  (20/10/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 16/10/2017 đến 22/10/2017  (14/10/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 09/10/2017 đến 15/10/2017  (6/10/2017)
 
Lịch học lớp CN. Luật 2017 thuộc trường đại học Cần Thơ  (6/10/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 02/10/2017 đến 08/10/2017  (29/9/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 25/9/2017 đến 01/10/2017  (22/9/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 18/9/2017 đến 24/9/2017  (15/9/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 11/9/2017 đến 17/9/2017  (8/9/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 lớp Ngôn ngữ Anh KG 2017 - bằng 2 hệ VLVH  (7/9/2017)
 
Lịch học các lớp tuần lễ từ 05/9/2017 đến 10/9/2017  (1/9/2017)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật cấp thoất nước tại Kiên Giang (28/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thi tốt nghiệp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa hệ VLVH khóa 2013 - 2016 (23/11/2016)
-----------------------------------------------------
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ mở tại Trường CĐCĐ Kiên Giang (20/10/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015