Skip Navigation Links
THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy  (28/7/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017 các lớp trung cấp chuyên nghiệp (có bổ sung)  (5/6/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (1/6/2017)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (21/12/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ I (đợt 2) năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy K14/16  (3/11/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 lớp Trung cấp Luật K14/16  (7/10/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy K14/16  (3/10/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 các lớp cao đẳng hệ chính quy  (31/7/2016)
 
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên các lớp cao đẳng  (23/5/2016)
 
Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức 1 học kỳ dành cho sinh viên các lớp hệ cao đẳng chính quy K13/15  (16/2/2016)
 
THÔNG BÁO
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật cấp thoất nước tại Kiên Giang (28/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thi tốt nghiệp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa hệ VLVH khóa 2013 - 2016 (23/11/2016)
-----------------------------------------------------
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ mở tại Trường CĐCĐ Kiên Giang (20/10/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thay đổi phòng học các lớp Cao đẳng hệ chính quy (13/9/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015