Skip Navigation Links
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
 
Thông báo liên kết tuyển sinh đại học, đại học bằng thứ hai hệ VLVH năm 2017  (17/5/2017)
 
Thông báo tuyển sinh đại học VLVH khóa K2017 (Văn bằng 2) của trường Đại học Kinh Tế TP. HCM tại Trường CĐCĐ Kiên Giang  (15/5/2017)
 
Thông báo tuyển sinh đại học VLVH khóa K2017 của trường Đại học Kinh Tế TP. HCM tại Trường CĐCĐ Kiên Giang  (15/5/2017)
 
Thông báo liên kết tuyển sinh đại học, liên thông đại học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ VLVH đợt 1 năm 2017  (22/2/2017)
 
Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Quản lý đất đai và ngành Lâm sinh thuộc trường đại học Lâm Nghiệp Cơ sở 2  (16/2/2017)
 
Thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ VLVH năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh  (13/2/2017)
 
Thông báo tuyển sinh đại học, đại học bằng 2, đại học từ xa thuộc trường đại học Cần Thơ (đợt 1 - năm 2017)  (9/2/2017)
 
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông đại học thuộc trường đại học Trà Vinh (đợt thi tháng 11/2016)  (7/2/2017)
 
Kết quả thi tuyển sinh liên thông đợt tháng 1/2017 và thông báo làm thủ tục nhập học thuộc trường đại học Trà Vinh  (6/2/2017)
 
Quyết định thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học thuộc trường đại học Tra Vinh (đợt thi tháng 11/2016)  (5/1/2017)
 
THÔNG BÁO
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật cấp thoất nước tại Kiên Giang (28/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thi tốt nghiệp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa hệ VLVH khóa 2013 - 2016 (23/11/2016)
-----------------------------------------------------
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ mở tại Trường CĐCĐ Kiên Giang (20/10/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thay đổi phòng học các lớp Cao đẳng hệ chính quy (13/9/2016)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2016 lớp trung cấp luật hệ VLVH (12/8/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015