Skip Navigation Links
THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017 thuộc trường đại học Trà Vinh  (28/7/2017)
 
Danh sách học viên trúng tuyển và thông báo làm thủ tục nhập học lớp thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh  (26/4/2017)
 
Lịch ôn thi tuyển sinh sau đại học ngành Lý luận và Phương pháp dạy Tiếng Anh thuộc trường đại học Trà Vinh  (28/2/2017)
 
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh thuộc trường đại học Trà Vinh  (16/2/2017)
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ thuộc trường đại học Trà Vinh  (30/12/2016)
 
Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 thuộc Trường đại học Trà Vinh  (15/12/2016)
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016  (4/8/2016)
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ kinh tế năm 2017 thuộc Trường đại học Kinh tế TP. HCM  (15/6/2016)
 
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 & Thông báo phúc khảo bài thi thuộc trường Đại học Kinh tế TP. HCM  (8/4/2016)
 
Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức và ôn thi cao học Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2016  (5/1/2016)
 
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho các lớp liên kết thuộc trường đại học Cần Thơ (16/10/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 các lớp cao đẳng chính quy (25/7/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật cấp thoất nước tại Kiên Giang (28/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thi tốt nghiệp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa hệ VLVH khóa 2013 - 2016 (23/11/2016)
-----------------------------------------------------
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ mở tại Trường CĐCĐ Kiên Giang (20/10/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015