Skip Navigation Links
THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
 
Danh sách học viên trúng tuyển và thông báo làm thủ tục nhập học lớp thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh  (26/4/2017)
 
Lịch ôn thi tuyển sinh sau đại học ngành Lý luận và Phương pháp dạy Tiếng Anh thuộc trường đại học Trà Vinh  (28/2/2017)
 
Thông báo thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh thuộc trường đại học Trà Vinh  (16/2/2017)
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ thuộc trường đại học Trà Vinh  (30/12/2016)
 
Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016 thuộc Trường đại học Trà Vinh  (15/12/2016)
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2016  (4/8/2016)
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ kinh tế năm 2017 thuộc Trường đại học Kinh tế TP. HCM  (15/6/2016)
 
Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2016 & Thông báo phúc khảo bài thi thuộc trường Đại học Kinh tế TP. HCM  (8/4/2016)
 
Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức và ôn thi cao học Quản lý kinh tế đợt 1 năm 2016  (5/1/2016)
 
Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức để đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế tại Kiên Giang (có điều chỉnh)  (22/12/2015)
 
THÔNG BÁO
Thông báo xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp đại học Khóa 5A liên thông từ Trung cấp khóa 8B ngành QLĐĐ (25/5/2017)  
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp năm 2017 lớp TC. Luật K13/15 và TC. Luật K11VT/14 (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp năm 2017 các lớp cao đẳng K12/14, trung cấp chuyên nghiệp K13/15 và K11VT/14 (14/2/2017)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp các lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ VLVH (27/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tập trung nhập học các lớp mới K2016 thuộc Đại học Trà Vinh (13/1/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH ngành Kỹ thuật cấp thoất nước tại Kiên Giang (28/11/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thi tốt nghiệp lớp liên thông đại học từ trung cấp ngành Quản lý văn hóa hệ VLVH khóa 2013 - 2016 (23/11/2016)
-----------------------------------------------------
Lịch thi tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2016 do Trường Đại học Cần Thơ mở tại Trường CĐCĐ Kiên Giang (20/10/2016)
-----------------------------------------------------
Thông báo thay đổi phòng học các lớp Cao đẳng hệ chính quy (13/9/2016)
-----------------------------------------------------
Đề cương ôn thi tốt nghiệp năm 2016 lớp trung cấp luật hệ VLVH (12/8/2016)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015