DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Skip Navigation Links
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 24 & 25/6/2017)
.... (16/6/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 17 & 18/6/2017)
........ (9/6/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp DF15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh
........ (1/6/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 03/6/2017)
........ (26/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và nộp kinh phí tốt nghiệp lớp DE14DD476
.... (25/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 27 & 28/5/2017)
........ (19/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và thi lại tốt nghiệp lớp DE13L476 và DE13KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh
.... (15/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch học lớp cao học Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (CH16TA_KG5_2)
.... (12/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo thu học phí lớp DE14KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh
.... (12/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp liên thông từ trung cấp ngành điều dưỡng (DE14DD476)
.... (12/5/2017)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem tiếp
THÔNG BÁO
Lịch thi các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (ngày thi: 17 & 18/6/2017) (9/6/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp DF15KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (1/6/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và nộp kinh phí tốt nghiệp lớp DE14DD476 (25/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo đăng ký và thi lại tốt nghiệp lớp DE13L476 và DE13KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (15/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí lớp DE14KT476 thuộc trường đại học Trà Vinh (12/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp liên thông từ trung cấp ngành điều dưỡng (DE14DD476) (12/5/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo tổ chức học môn thay thế chứng chỉ tiếng Anh B và tin học ứng dụng A làm điều kiện xét tốt nghiệp cho các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (8/5/2017)
-----------------------------------------------------
Kết quả thi tốt nghiệp tốt nghiệp đợt tháng 3/2017 và thông báo chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp thuộc trường đại học Trà Vinh (13/4/2017)
-----------------------------------------------------
Thông báo thu học phí lớp DE14L476 và DE15L476 thuộc trường đại học Trà Vinh (10/4/2017)
-----------------------------------------------------
Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các lớp liên thông thuộc trường đại học Trà Vinh (21/2/2017)
-----------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
217 dường Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3811495   -   Fax: 077. 3926034   -   Copyright @ 2015